Selecteer een pagina

Ons werk

Het Evangelie van Jezus is zo’n heerlijke boodschap. Showing The Gospel zet zich in om dit goede nieuws letterlijk zichtbaar te maken in Suriname. 

We hebben twee kernactiviteiten waarmee in Suriname het Evangelie willen laten zien. Allereerst maken we het Evangelie zichtbaar door middel van christelijke programma’s. Daarnaast reiken we uit naar kwetsbare doelgroepen door middel van praktische hulp, bezoeken en evangelisatie. 

 
VIDEO’S

Video is een krachtig communicatiemiddel om de boodschap van vrede te delen. Wij geloven dat mensen bij het zien van video’s over wat God doet een levens veranderende ontmoeting met Hem kunnen hebben. 

We maken korte films, tv-programma’s, video’s en documentaires om mensen in Suriname met het evangelie te bereiken. In deze video’s laten we iets van God zien door wat Hij doet in de harten van mensen. We vertellen waargebeurde verhalen. Dit doen we in het vertrouwen dat God deze getuigenissen gebruikt om ook anderen te veranderen. 

Wat gebeurt er
als je in het geheim
tot geloof komt?

I

Praktische hulp

Een andere manier waarop we het evangelie zichtbaar maken.


Praktische hulp

Een andere manier waarop we het Evangelie zichtbaar maken, is door praktische steun te geven aan kwetsbare doelgroepen. Dit doen we onder het label ‘Mercy Ministry teams’. 

Via Mercy Ministry Teams willen we mensen uit Surinaamse kerken activeren om in interkerkelijk teamverband praktisch om te zien naar mensen in nood, zoals Jezus ons leert. 

Via de hulp die wordt gegeven, delen we waar mogelijk ook het evangelie. Op een laagdrempelige manier en altijd via de relatie. gebruikt om ook anderen te veranderen. 

steun je ons werk al?

Je kunt onze missie steunen door ons nieuws te volgen, te bidden en financieel te steunen. Dank je wel!